Zaporoszenie na konferencję podsumowującą projekt


    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie realizujący projekt pn. „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) zaprasza na spotkanie informacyjne zamykające projekt, które odbędzie się w dniu 27 września 2013 r. o godzinie 15:00 w świetlicy szkolnej.
  
   Podczas spotkania zostaną zaprezentowane:
  • Informacje z realizacji projektu,
  • Działalność Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość,
  • E-learning i jego korzyści,
  • Znaczenie kształcenia ustawicznego w Polsce,
  • Dobre praktyki w kształceniu na odległość

    Po spotkaniu będzie możliwość zapoznania się materiałami informacyjnymi na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz skorzystania z cateringu.

    ZAPRASZAMY!!!


Stronę odwiedziło 141231 osób


Copyright © ZSKU Krosno 2012